How To Use

Phương pháp chăm sóc hiệu quả

Basic Care Chăm sóc da cơ bản hàng ngày

NightNight Morning Morning

STEP1CLEANSING
クリアゲルクレンジング
CLEAR GEL CLEANSING
Cách sử dụng chi tiết
500円玉大
Đường kính 2,5 cm

STEP2FACIAL WASH ピュルテ
PYURUTE
Cách sử dụng chi tiết
チューブから1cm程度
1cm ra khỏi ống

Special Care Chăm sóc đặc biệt 2-3 ngày một tuần

STEP3CARBONATED PACK アクティベートマスク
ACTIVATE MASK
Cách sử dụng chi tiết
or グリーンマスク
GREEN MASK
Cách sử dụng chi tiết

STEP4LOTION クリアローション
CLEARLOTION
Cách sử dụng chi tiết
5滴
5滴
Bằng cách thoa kem dưỡng trong một lần, sau đó thoa Eterna, và sau đó kẹp nó với kem dưỡng trong một lần nữa, nó sẽ được nhũ hóa và các phân tử sẽ trở nên mịn hơn, đồng thời khả năng thẩm thấu sẽ tăng lên.
STEP5LIQUID FOUNDATION エターナ
Eterna
Cách sử dụng chi tiết
3滴
3giọt
Bằng cách thoa kem dưỡng trong một lần, sau đó thoa Eterna, và sau đó kẹp nó với kem dưỡng trong một lần nữa, nó sẽ được nhũ hóa và các phân tử sẽ trở nên mịn hơn, đồng thời khả năng thẩm thấu sẽ tăng lên.
STEP6LOTION クリアローション
CLEARLOTION
Cách sử dụng chi tiết
5滴
5giọt

STEP7MOISTURIZING CREAM モイスチャークリーム
MOISTURIZING CREAM
Cách sử dụng chi tiết
小指の先程度
Khoảng đầu ngón tay út

STEP8SUNSCREEN
ESSENCE
サプリーム
SUPREME
Cách sử dụng chi tiết
100円玉大
Đường kính 1,5 cm