Company

Tên công ty Công ty TNHH Mỹ phẩm Thái Bình Dương
văn phòng Chính 1-23-37 Izumi, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-0001
Tòa nhà Pacific Building 7F
Tiêu biểu, đại diện Go Mano
TEL 052-953-8429
FAX 052-953-0990
Kinh doanh Lập kế hoạch và kinh doanh mỹ phẩm
Vốn 10 triệu yên